GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK)

Akkreditáltak-e a MÜTF Oktatási Központban végezhető képzések?
Igen, a MÜTF Oktatási Központ által kínált képzések mindenike akkreditált. Erről bővebben az alábbi linken tájékozódhatnak: www.mutf.ro

Hogyan lehet jelentkezni a MÜTF Oktatási Központ egyes képzéseire?
Képzéseinkre beiratkozással lehet jelentkezni.

Ami a beiratkozáshoz szükséges:
1. jelentkezési lap
2. önéletrajz
3. személyi igazolvány másolata
4. 3 db fénykép (3×4)
5. érettségi oklevél hitelesített másolata (amennyiben még nincs kiállítva, akkor igazolás)
6. orvosi igazolás a családorvostól
7. a felvételi díj befizetését igazoló akta (a díj kártyával kifizethető a helyszínen is)

edutus obudai pannon

Hol és hogyan lehet fizetni a költségtérítés képzésekre?
Költségtérítéses főiskolai képzésünkre (kereskedelem-marketing) bankon keresztül kell utalni a tandíjat, félévente 3 részletben vagy egy összegben.

Miben különböznek a MÜTF Oktatási Központ képzései más székelyföldi-romániai hasonló képzésektől?
A székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási Központ a regionális gazdasági-társadalmi elvárásoknak megfelelően állítja össze mindenkori képzési ajánlatait. Az oktatási központ magyarországi egyetemek határon túli képzéseit hirdeti és szervezi meg. Az új képzések indítását mindig a mindenkori munkaerő-piaci igény határozza meg.

Az egyetemi képzések mellett más képzéseket is hirdet az MÜTF Oktatási Központ: szakképzések, érettségi felkészítők, kompetenciafejlesztési programok és hobbiképzések.

Hol érdemes Székelyudvarhelyen megszállni?
Többek között:
Tamási Áron Gimnázium bentlakása: 0742-248 584
Tranzit Szálló: 0744-753 650
Lilla Panzió: 0266-212 532
Panoráma Panzió: 0755-123 455
Horizont Panzió: 0740-354 012

Mikor vannak az órák?
Minden képzésen hétvégi oktatás zajlik, az órák általában pénteken és szombaton vannak, esetenként csütörtök délután.

Havonta hány alkalommal vannak órák hétvégén?
A hivatalos ünnepi hétvégék minden esetben szabadok, és általában a félév során van még 1-2 szabad hétvége, de bizonyos félévekben, amikor magas az óraszám, előfordul, hogy minden hétvégén oktatás zajlik.

Kötelező-e az órákat látogatni?
Az órákon való jelenlét nagyon fontos, mert sok tárgyat anyaországi oktatók tanítanak, akik akár egyetlen hétvége során próbálják az adott anyagot leadni és vázolni a vizsgakövetelményeket. A kereskedelem és marketing, valamint a vidékfejlesztési agrármérnök szakon néhány hiányzás megengedett, a könnyűipari mérnök képzésen ellenben a jelenlét kötelező.

Milyen típusú vizsgák vannak?
A vizsgák típusai tantárgyanként változnak. Némelyből év közben is vannak már zárthelyi dolgozatok, de legtöbb esetben a félév végén történnek a számonkérések: egyéni és kiscsoportos házi dolgozatok, írásbeli vagy éppen szóbeli vizsgáztatások formájában.

Hányszor lehet pótvizsgázni? Kell-e fizetni ezeket?
Minden tárgyat a tanulmányi időszak alatt 3 alkalommal lehet felvenni, és összesen 6 vizsgalehetőség adott 1 tárgyból. A második tárgyfelvételt és annak vizsgáit már fizetni kell. Szakonként lehetnek kisebb eltérések ezek szabályozásában és a díjak meghatározásában – így mindenképpen ajánlatos személyesen is érdeklődni.

Hány kreditpontot lehet szerezni a képzés során?
A képzések során 210 ECTS pontot lehet összegyűjteni. Az összes képzés 6 tanulmányi félévet foglal magában és egy félév szakmai gyakorlatot.

Milyen típusú diplomát kapunk az egyetem/főiskola elvégzésével?
– közgazdász, kereskedelem és marketing alapszakon (E-business specializáció)
– közgazdász, turizmus-vendéglátás alapképzési szakon (Idegenforgalom és szálloda specializáció)
– agrármérnök
– könnyűipari mérnök (Divattermék-technológia / Nyomtatott média-, csomagolástervezés és technológia / Minőségirányítási–rendszerfejlesztő specializáció)

Hány évig tart a képzési idő egy-egy szakon?
A képzési idő teljes hossza maximum 14 félév.

A hallgatói jogviszonyt lehet-e szüneteltetni? Ha igen, mennyi ideig?
Hallgatói jogviszony szüneteltetésére csak az első félév teljesítése után van lehetőség. Hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetése maximum 2 félév lehet. A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszony szüneteltetésének jogával az intézmény által meghatározott maximális tanulmányi idő alatt.

Mit jelent az aktív és passzív félév?
Aktív félév: a beiratkozást követő olyan félév, amelyben a hallgató legalább egy, kreditértékkel bíró tantárgyat felvesz, vagy szakmai gyakorlatát teljesíti. Aktív a féléve annak a külföldön tanulmányokat folytató hallgatónak is, aki az adott félévre bejelentkezett.
Passzív félév: olyan félév, amelyben a hallgató tanulmányait szünetelteti. Passzív félévben kreditértékű követelményt nem teljesíthet (szigorlatra jelentkezhet, szakdolgozati szakszemináriumot felveheti). Passzív félévben a hallgató juttatásokra nem jogosult (pl. ösztöndíj, támogatások, diákigazolvány stb.).

(Kis)Gyerek mellett végezhető-e a képzés?
Minden lehetséges! Ha van a tarsolyunkban elegendő hit és kitartás, sikerülni fog. Persze, nem azt állítjuk, hogy nem lesznek nehézségek, néha nem fogják úgy érezni, hogy elegük van, de mindezek az érzések egy-egy jól sikerült vizsga után elmúlnak.
Aki a képzés során szeretne GYES-re menni, megteheti – tehát hallgatói státuszát passzívra állíthatja be. Ezen esetben a hallgatói jogviszony az elkövetkező félévben szünetel. Fontos: hallgatói jogviszony szüneteltetésére csak az első félév teljesítése, bizonyos kreditpontok megszerzése  után van lehetőség.
A MÜTF Oktatási Központ családbarát intézmény, támogatja a gyerekes szülők továbbtanulását.

Párhuzamos felsőoktatási képzésen részt vehet-e a MÜTF Oktatási Központ valamelyik egyetemével jogviszonyban levő hallgató?
A hallgató hallgatói jogviszonya fennállása mellett ezzel egy időben másik felsőoktatási intézményben is tanulhat másik oklevél megszerzése céljából. Természetesen a párhuzamos képzésben részt vevő hallgató maga felel tanulmányi rendjének kialakításáért és a vállalt követelmények teljesítéséért.

Hol lehet szakmai gyakorlatot végezni?
Külső gyakorlóhelyen, intézményben, erre alkalmas vállalatnál, szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő a szakmai gyakorlat.

Milyen feltételekkel lehet a MÜTF Oktatási Központ könyvtára szolgáltatásait igénybe venni?
Mivel digitális nyilvántartásunk van, nem szükséges semmilyen irat. Tehát külsőként is be lehet jelentkezni a könyvtárunkba egy személyazonossági okmány felmutatásával. A könyvek kölcsönözhetőek, a kifüggesztett könyvtári szabályzatnak megfelelően.

A képzések elvégzése után a MÜTF Oktatási Központ tud-e munkahely lehetőségeket biztosítani?
A helyi közösségeknek, vállalatoknak szükségük van képzett, tenni akaró emberekre, a hallgatóinknak pedig olyan munkaadókra, akik vállalkozásuk által helyben maradásukat, megélhetésüket biztosítják. Számunkra mind a székelyföldi vállalkozók, mind a(z eljövendő) munkavállalók fejlesztése fontos, hiszen együttes fejlődésük a régió fejlődésének alapját jelentheti. Az oktatási központ programjai ezen fenti célokat szolgálják.

Milyen a diákélet a MÜTF Oktatási Központban és általában Székelyudvarhelyen?
Évente több olyan rendezvényünk is van, amelynek célközönsége a mindenkori MÜTF-hallgatók (is): Gólyatábor (Szakeligazító nap), Gólyabál, Christmas Party, MÜTF Farsang, saját színház: a MÜTF-SGRT Projekt, MÜTF Focikupa, szakmai előadások, könyvbemutatók, vetélkedők, kreativitási versenyek (Más Rádió), koncertek (Más Rádió) stb.
Önmagáért beszél talán, hogy a Sic Card – Székelyföldi Diákigazolványt kiadó Centrum Studiorum Egyesület Diákbarát intézmény díját a MÜTF Oktatási Központ kapta meg.
Székelyudvarhely iskolaváros, így pezsgő diákélet jellemző – számos kulturális és sportintézmény kínálatából lehet válogatni.

Milyen egyéb más képzései vannak a MÜTF Oktatási Központnak?
A MÜTF Oktatási Központ nyelviskolája a régió egyik leghatékonyabban működő intézménye, nemzetközileg elismert rendszerekben folynak informatika-képzéseink is. Érettségi felkészítőket is indítottunk, mindemellett 5-8. osztályos diákoknak kompetenciafejlesztő programokat tartunk, tanulásmódszertannal fűszerezve. Nyári táborainkat is nagy érdeklődés övezi.
Hobbiképzéseink is nagy népszerűségnek örvendenek. Szakképzéseink kínálatát pedig a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően alakítjuk, így az érdeklődők számos színvonalas képzés közül választhatnak.

Milyen nyelvek tanulhatóak a MÜTF Oktatási Központban?
A MÜTF Oktatási Központban elsősorban angolul, németül és románul lehet tanulni a kezdőtől a haladó szintekig. Ezeken a nyelveken belül lehet szakosodni is az üzleti, illetve a turisztikai szaknyelvekre. Ami a jövőt illeti, orosz, spanyol, norvég, francia és olasz nyelvtanfolyamokat is szeretnénk indítani.