Könnyűipari mérnök (Divattermék-technológia/Nyomda és média specializáció)

edutus obudai pannon
 1. Képzés neve: Könnyűipari mérnök BSc alapszakon
 2. A szakmai hátteret biztosítja és az oklevelet kiállítja: Óbudai Egyetem, Budapest.

  A negyedik félévben választható szakirányok:

  1. Divattermék-technológia

  2. Nyomtatott média-, csomagolástervezés és technológia
  3. Minőségirányítási–rendszerfejlesztő
 1. Képzési forma: hétvégi oktatás
 2. Képzési idő: 6 + 1 félév – 210 kreditpont
 3. Az oktatás nyelve: magyar.
 4. A képzés célja:
  A könnyűipari mérnöki szakon végzettek képesek a szakirányuknak megfelelő területen termékek tervezésére, gyártási folyamatok előkészítésére, irányítására és minden ezekkel összefüggő feladatra. Tudásukat a kapcsolódó alkalmazási területeken, például a kereskedelemben vagy akár az új mérnökgenerációk oktatásában is hasznosíthatják.
 5. Az ideális jelentkező:
  Aki érdeklődést mutat a könnyűipari gyártáshoz kapcsolódó számos tevékenység iránt; ismereteit nagyvállalatoknál, vagy saját, illetve családi vállalkozásában szeretné hasznosítani; jó szervezőképességgel rendelkezik; innovative; fogékony az új eljárások és a szakmában alkalmazható technikák iránt; vállalkozó szellemű; érdekli a nyomda, a minőségbiztosítás vagy a ruhagyártás világa.
 6. Főbb tárgyak:
  A képzés a természettudományos alapismeretek (matematika, mechanika, mérnöki fizika, műszaki kémia) mellett olyan gazdasági és humán ismereteket is nyújt, mint a közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, menedzsment, logisztika, marketing és kereskedelem.

  A szakmai törzsanyag részét olyan szaktudás alkotja, mint a műszaki ábrázolás, könnyűipari méréstechnika, gépszerkezetek, informatika és alkalmazott számítástechnika, automatizálás, termelési és kiegészítő folyamatok, könnyűipari anyagok, műveletek és technológiák, minőségirányítás, környezetvédelem, munkavédelem, valamint az egyes szakirányok specifikus tárgyai.

 7. Elsajátítható kompetenciák:
  A végzett mérnökök alkalmasak az anyagokban zajló folyamatok értelmezésére és irányítására; az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára, és azoknak különböző technológiák során történő megváltoztatására; az anyagelőállítás technológiai folyamatainak rendszerelméletű irányítására és szervezésére, valamint ezen technológiákkal előállított anyagok minőségének biztosítására; továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a tanulmányok mesteri képzésben való folyatatására.
 8. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:
  A könnyűipari mérnökök munkájára számos iparág tart igényt, például a nyomdaipar, a bőr- és bőrfeldolgozó ipar vagy a textil- és konfekcióipar. Emellett a minőségbiztosítás területén is foglalkoztatnak könnyűipari mérnököket.

  A végzettek munkát vállalhatnak a műszaki-gazdasági ágazat kis- és középvállalkozásainál, de a multinacionális cégek műszaki-gazdasági szakembereiként is megállják majd helyüket. Tevékenységükre a teljes termék-előállítási folyamatban (kutatás, tervezés, értékesítés, gyártás-előkészítés, irányítás) szükség van.